Produktionskapacitet

Karstensens Skibsværft A/S ligger i den vestlige ende af Skagen Havn og strækker sig over et stort areal (se Situationsplan bilag nr. 1). Værftet råder over de nødvendige faciliteter for at udføre alle former for skibsbygning og reparationer på skibe for tiden op til ca. 135 meter og en indendørs malerhal til overfladebehandling af skibe op til ca. 42 meter.
 
Nedenstående er en kort beskrivelse af værftets produktionsapparat.
 
Værftets bygningsfaciliteter består af moderne maskinafdeling, stålafdeling, malerhal, kombineret lager- og udrustningsafdeling samt lyse og venlige kontorfaciliteter der alle er blevet moderniseret/opført inden for de sidste år.
 
  • Maskinafdeling, som ligger ved siden af værftets største bedding og tæt ved af værftets udrustningskaj, blev bygget i 1997. I afdelingen har værftet alle nødvendige maskiner til drejning og fræsning af emner, grav til håndtering af propelleraksler. Endvidere er bygningen forsynet med traverskraner til flytning af emner. Afdelingen opfylder alle arbejdsmiljøregler med hensyn til støj, lugt og luft.
  • Stålafdeling, som ligger ved siden af værftets største bedding, blev moderniseret i 1998. I afdelingen er der kraftige traverskraner til flytning af emner og der installeret udsugningsanlæg overalt.
  • I 1995 købte værftet malerhallen som ligger ved indsejlingen til Skagen Havn. Her tilbyder værftet en miljøvenlig løsning på reparation, sandblæsning og maling i en stor lukket hal af skibe op til 42m lang og 14m bred. Hallen overholder, som den eneste i Danmark, de strengeste miljøkrav for sandblæsning og maling.
  • I 2003 blev en kombineret lager/varemodtagelse- og udrustningsafdeling på Pier IV opført. Endvidere er der kontorfaciliteter til værftets produktionsledelse samt rederikontorer i bygningens 1. sal. I udrustningsafdelingen er alt nødvendigt udstyr til udrustning af skibe. Denne afdeling overholder også alle miljøkrav. Lageret er indrettet efter nyeste principper og alle lagervarer er stregkoderegistreret.
  • Administrationen ligger ud til Vestre Strandvej. Bygningen blev total renoveret i 2000. Her sidder værftets direktion, tegnestue, økonomi- og it-afdeling samt produktionslederne for reparationsafdelingen.
  • Endvidere har værftet eget tømrer og snedkerafdeling, el-afdeling samt folkerumsfaciliteter og kantine til 250 medarbejdere/underleverandører.
  • I 2007 blev værftet færdig med bygning af en ny tørdok. Tørdokken er 135 meter lang, 25 meter bred og 8,2 meter dyb.
  • I 2007 opføres ny 900 m2 rørafdeling og ny 1.250 m2 varemodtagelse. Disse bygninger placeres langs den nye tørdok.
Værftet har 1 tørdok og 7 beddinger med følgende størrelse:
 
Længde (m) Bredde (m) Vægt (t)
Tørdok 135,0  25,0  -
Bedding 1 90,0 14,0 3.000
Bedding 4 30,0 7,5 100
Bedding 5 25,0 5,5 100
Bedding 6 25,0 5,5 100
Bedding 8 60,0 12,0 750
Malerhal 50,0 14,0 700
 

Værftet er i besiddelse af en aflåst udrustningskaj med ca. 250 m kajplads. På kajen har værftet en 40 m høj fjernstyret tårnkran med en rækkevidde på 52 m. Endvidere har værftet også en fjernstyret tårnkran ved bedding 1 (værftets største) med en rækkevidde på 46 m. Værftet råder endvidere over køremateriel, såsom snorkellifte, mobilkraner og trucks. Hele området er indhegnet.

 

Værftets tegnestue er udstyret med nyeste versioner af ”Auto-Cad” til udarbejdelse af tegninger og stabilitetsprogrammet ”Auto-Hydro” til beregning af skibes stabilitet.


 
Til forside
Odd Lundberg AS og Karstensens Skibsværft har indgået kontrakt om design og bygning af en 69,99 m kombineret snurper / trawler !
Det svenske rederi TORÖNLAND FISKERI HB fra Fiskebäck ved Göteborg, har hos Karstensens Skibsværft A/S i Skagen bestilt 2 stk. 49,99 meter pelagiske trawlere, som skal leveres til rederiet i oktober 2019.
Find os
UK
Vis alle nyheder

Karstensens Skibsværft A/S

Vestre Strandvej 17

9990 Skagen

 

Tlr.: +45 9844 1311

Cvr.nr.: 10 85 95 81

Skibe ved værftet