News

Pressemeddelelse 27.10.22: Karstensens Skibsværft køber værft i Gdansk

​Karstensen Shipyard Poland blev etableret i 2018. Karstensens Skibsværft havde gennem længere tid haft udfordringer med at få nybygningsskrogene leveret fra forskellige leverandører i Baltikum, og besluttede derfor at etablere egen skrogproduktion for dermed at blive totalleverandør og selv designe, bygge skrog og udruste i Skagen. Værftet har siden etableringen haft produktion i Gdynia på leasede faciliteter, men har med opkøb af det nye værftsområde sikret grundlag til fortsat skrogbygning i Polen på et anlæg, som er særdeles velegnet til skrogproduktion.

Karstensens Skibsværft kender produktionsfaciliteterne på området særdeles godt. En del af værftets nybygningsskrog er nemlig bygget på anlægget, da bedre kendt under navnet Nauta Shipyard, før Karstensen Shipyard Poland fik egen skrogproduktion i Gdynia. Nauta har således bygget 20 skrog for Karstensens Skibsværft på dette område.

Området giver særdeles attraktive produktionsforhold, og er mere end 3 gange så stort som de værftsfaciliteter, som Karstensen Shipyard Poland anvender i dag. Det 10,4 hektar store produktionsområde rummer følgende faciliteter:

2 byggebeddinger, en skibsbyggerhal og 2 produktionsområder, samt kontor og velfærdsbygning.
Bedding 1 er 280 m lang og 36 m bred og bedding 2 er 240 meter lang og 28 meter bred og er udstyret med 7 KONE kraner med løftekapacitet på 50 / 5 T og 150 / 16 T og kan tilsammen løfte 500 tons.

Skibsbyggerhallen er 200 m lang og 50 m bred og rummer 10.000 m2 produktionsområde, som også er udrustet med 6 KONE kraner som har løftekapacitet på hhv. 10 og 20 T. Til området hører også 5830 m2 kontor- og velfærdsbygning med kantine og omklædningsrum. Til produktionsområdet tilhører yderligere 250 meter kaj

Shipyard Polen fortsætter sin produktion i Gdynia indtil 1. juli 2023, men begynder i løbet af efteråret at flytte produktionen over til det nyindkøbte værft i Gdansk. Det nye område skal forinden have renoveret både produktionshal, kontor- og mandskabsfaciliteter. Fra juli måned 2023 vil hele produktionen være flyttet til faciliteterne i Gdansk.

Karstensen Shipyard Poland beskæftiger på nuværende tidspunkt 500 medarbejdere i produktionen og har pt. 6 skrog under bygning.

Investeringen i Polen kommer ikke til at påvirke produktion eller medarbejderstab i Skagen. Tværtimod forventes investeringen i bedre produktionsforhold i Polen at gavne og tilføre værftsgruppen ekstra tiltrængt kapacitet, så Karstensen Gruppen kan fortsætte sin position som førende totalleverandør af større fiskefartøjer og andre fartøjstyper. 


Film fra værftet: https://tv.trojmiasto.pl/Czy-stocznia-trafi-na-liste-UNESCO-Gdansk-23-07-2021-video-59475.html

Film fra Nauta Værfts produktion:​Nauta buduje statki na terenie Stoczni w Gdańsku - YouTube

Søsætning af #436 Rockall: https://youtu.be/ivZUDs_cH7I

News​

Pressemeddelelse 27.10.22: Karstensens Skibsværft køber værft i Gdansk
Karstensens Skibsværft har købt værftsanlæg i Gdansk og fremtidssikrer herved nybygningsproduktionen med værftsfaciliteter, der er særdeles velegnet til skrogbygning.
Read more
New order #474 – ”FINNUR FRÍÐI”
Rederiet Krossbrekka P/F fra Gøtu på Færøerne og Karstensens Skibsværft A/S har indgået kontrakt om en ny 88,00 m Pelagisk Snurper / Trawler.
Read more
New order #473 "POLARBRIS"
Reder Kjell-Gunnar Hoddevik og partnere Johnny Årvik og Jan-Ove Langeland i rederiet Polarbris AS har bestilt et nyt 43,50 m snurrevodsfartøj hos Karstensens Skibsværft A/S.
Read more

​Karstensens Skibsværft A/S

Vestre Strandvej 17

9990 Skagen

Phone: +45 9844 1311

Cvr.nr.: 10859581

Are you searching for something specific?