News

Ny ordre: #492 – ”ØSTERBRIS”

Rederiet blev etableret af Olav H. Østervold i 1997. Olav H Østervold havde forinden været medejer og skipper på en række ringnotfartøjer, sammen med sine brødre. I dag ledes/ejes rederiet af næste generation med datteren Marlen Østervold Haugland som daglig leder, og de 4 sønner: Christian, Trond, Olav O. og John Harald som aktive skipper/styrmænd ombord på dagens ”Østerbris” - alle har lang fartstid i rederiet.

Nuværende ”Østerbris” blev overtaget af Rederiet som nybygning fra Cemre Shipyard i Tyrkiet i 2014. I tillæg til ”Østerbris”, så driver familien også det kombinerede line-/snurrevodsfartøj ”Østerfjord”, som blev nybygget i 2021.

Rederiet er godt struktureret med kvoter, og driver med kombineret trawl- og notfiskeri, hvor trawlfiskeriet primært består af blåhvilling (norsk: Kolmule) fiskeri vest af Irland. Øvrig fiskeri efter primært sild og makrel drives med not. Det nye fartøj skal drives efter samme principper.

Fremtidsudsigterne og de senere års positive resultater gjorde det til et naturligt valg at satse på nybygning.

Dette er første gang rederiet og værft arbejder sammen. Begge parter har dog haft en god og konstruktiv fase forinden kontraktindgåelsen, og ser frem til at arbejde sammen på dette spændende projekt.

Karstensens Skibsværft er ydmyge og glade for den loyalitet og tillid Østerbris AS, udviser ved at kontrahere deres nye skib i Skagen.

Det samlede nybygningskoncept, er af Rederiet, vurderet som både økonomisk og ikke mindst teknisk særdeles attraktivt. Ligeledes har det været Rederiet magtpåliggende at have fuld indflydelse i hele designfasen, således projektet vil blive skræddersyet nøjagtig til de ønsker og krav, som Rederiet har.

Design, indretning og arrangementer er således blevet til i et meget nært samarbejde mellem Rederi og Værft. Rederiet har været optaget af innovative og optimerede løsninger. Der er lagt speciel megen vægt på at optimere arbejdsforhold, sikkerhed og komfort for besætningen.

I lighed med de øvrige pelagiske fartøjer som Værftet har under bygning til redere i Island, Færøerne, Skotland og Norge, er også nye ”Østerbris” af eget design.

En række leverandører bliver i disse dage udvalgt, alle ud fra kriterier som bæredygtighed, energioptimering, innovation, kvalitet og driftssikkerhed.

Wincheanlægget skal leveres af Karmøy Winch, hvis hydrauliske anlæg er gennemprøvede og giver stor driftssikkerhed. Generelt vil der, på det nye fartøj, være et meget stort bidrag fra norske leverandører.

Det komplette skibsdesign, herunder også fremdrivningsanlægget er nøje vurderet og beregnet på basis af Rederiets driftsprofil. I overensstemmelse med ønsket om at udføre et bæredygtigt fiskeri med minimal NOX/CO2 udledning pr kg fanget fisk, da er valgt faldet på et skib med stor lastekapacitet og mange RSW-tanke samt en brændstof-optimeret anlægspakke med 2 hovedmotorer hver på 3600 kW – og den største del af driftstiden vil skibet blive drevet af én motor, som derved vil operere i et optimalt område.

Som del af fremdrivningsanlægget er propelleranlægget optimeret for driftsmønstret, hvor størstedelen (omkring 80%) af tiden er fri-sejlads, med en stor, enkelt propeller med diameter på 4500 mm.

Hovedmotorer skal leveres af Bergen Engines mens gear og propelleranlæg skal leveres af ligeledes norske Brunvoll.

Fartøjets hoveddimensioner:

​Længde overalt​86,00 m

​Bredde moulded​17,50 m

​Største bredde​18,50 m

​Dybde 2.dæk​9,00 m

​Lastekapacitet, RSW-tanke​3460 m3​


Øvrig teknisk data:

​Hovedmotoranlæg​Bergen Engins

​Gear-propelleranlæg​Brunvoll Volda

​Hjælpemaskineri​Scania, 2 x 600 kW

​Sidepropellere​2 x Brunvoll, 1400 kW

​Winch udrustning​Karmøy Winch

News​

Ny ordre: #492 – ”ØSTERBRIS”
Rederiet Østerbris AS har bestilt en ny 86,00 m kombineret snurper / trawler hos Karstensens Skibsværft A/S. Fartøjet skal leveres Januar 2027
Read more
Pressemeddelelse: Karstensen Gruppen opnår positivt resultat i 2023 trods store udfordringer
Karstensen Gruppen, der består af virksomhederne Karstensens Skibsværft, Danish Yachts, Karstensen Shipyard Poland, KS Elektro og Nuuk Værft, har offentliggjort regnskabet for 2023. Resultatet viser en positiv indtjening, som dog er mindre end forventet på grund af forskellige udefrakommende udfordringer
Read more
Pressemeddelelse 26.06.23: Karstensen Gruppen opnår positivt resultat i 2022 på trods af udfordringer
Karstensen Gruppen, der består af virksomhederne Karstensens Skibsværft, Danish Yachts, Karstensen Shipyard Poland, KS Elektro og Nuuk Værft, har offentliggjort regnskabet for 2022. Resultatet viser en positiv indtjening, som dog er mindre end forventet på grund af forskellige udfordringer udefra.
Read more

​Karstensens Skibsværft A/S

Vestre Strandvej 17

9990 Skagen

Phone: +45 9844 1311

Cvr.nr.: 10859581

Are you searching for something specific?