News

Pressemeddelelse: Karstensen Gruppen opnår positivt resultat i 2023 trods store udfordringer

​I løbet af 2023 har Karstensens Skibsværfts nybygningsafdeling leveret 6 nye skibe til Norge, Shetland, Skotland og Sverige. Nybygningsafdelingen har oplevet betydelige udfordringer som følge af stærkt stigende materialepriser og forsinkelser i komponentleverancer fra eksterne leverandører. Disse faktorer har resulteret i markant øgede omkostninger, som derved overstiger det budgetterede niveau.

Karstensens Skibsværfts reparationsafdeling har haft meget tilfredsstillende aktivitet i 2023, hvilket har resulteret i højere indtjening end forventet.
KS Elektro og Karstensen Shipyard Poland har været særlig hårdt ramt af de stærkt stigende materialepriser. Herudover har Karstensen Shipyard Poland afholdt ekstraordinære omkostninger i forbindelse med flytning af produktionen fra Gdynia til Gdansk. Alt sammen noget, som har påvirket årsresultatet for disse selskaber negativt.
De øvrige selskaber i Karstensen Gruppen, Danish Yacht og Nuuk Værft, har haft en god aktivitet og opnået tilfredsstillende resultater.

Karstensen Gruppen har, via datterselskabet Karstensen Shipyard Poland, i januar 2023 startet skrogproduktion på eget værftsområde i Gdansk i Polen til afløsning for det mindre lejede område i Gdynia, hvor værftet har haft skrogproduktion de foregående 5 år. Det nye værftsområde giver værftsgruppen øget kapacitet, der fremtidssikrer værftets nybygningsproduktion og muliggør bygning af væsentlig større skibe.

Med støtte fra medarbejdere, leverandører og kunder har Karstensen Gruppen tacklet udfordringerne og sikret sig mod fremtidige prisstigninger og usikkerheder. Forventningen til de kommende år er positive, selvom der fortsat er udfordringer med højt renteniveau og høje materialepriser, som påvirker tidligere indgåede fastpriskontrakter. Der forventes et øget positivt resultat for 2024. Der er netop indgået 2 nye store kontrakter, så ordrebeholdningen omfatter i øjeblikket 17 nye fiskefartøjer til en samlet værdi af DKK 5,3 mia., hvilket bevidner Karstensen Gruppens stærke markedsposition. Derudover er der planlagt en række større ombygninger i værftets reparationsafdeling, hvilket skaber et solidt grundlag for fremtiden og forventes at give god aktivitet og indtjening i det kommende år og fremover.

KARSTENSEN GRUPPEN - CVR: 39169649

2023

2022

2021

Nettoomsætning

1.962.429

1.767.515

1.439.713

Bruttofortjeneste

306.659

270.345

293.453

Driftsresultat

11.813

5.591

37.808

Årets resultat

1.213

7.912

24.984

Egenkapital

299.276

272.376

272.241

Balancesum

1.523.738

1.052.866

751.210

Antal medarbejdere

554

513

506

News​

Ny ordre: #492 – ”ØSTERBRIS”
Rederiet Østerbris AS har bestilt en ny 86,00 m kombineret snurper / trawler hos Karstensens Skibsværft A/S. Fartøjet skal leveres Januar 2027
Read more
Pressemeddelelse: Karstensen Gruppen opnår positivt resultat i 2023 trods store udfordringer
Karstensen Gruppen, der består af virksomhederne Karstensens Skibsværft, Danish Yachts, Karstensen Shipyard Poland, KS Elektro og Nuuk Værft, har offentliggjort regnskabet for 2023. Resultatet viser en positiv indtjening, som dog er mindre end forventet på grund af forskellige udefrakommende udfordringer
Read more
Pressemeddelelse 26.06.23: Karstensen Gruppen opnår positivt resultat i 2022 på trods af udfordringer
Karstensen Gruppen, der består af virksomhederne Karstensens Skibsværft, Danish Yachts, Karstensen Shipyard Poland, KS Elektro og Nuuk Værft, har offentliggjort regnskabet for 2022. Resultatet viser en positiv indtjening, som dog er mindre end forventet på grund af forskellige udfordringer udefra.
Read more

​Karstensens Skibsværft A/S

Vestre Strandvej 17

9990 Skagen

Phone: +45 9844 1311

Cvr.nr.: 10859581

Are you searching for something specific?