News

Ny ordre: #454 – ” SKAGERAK ”

​Rederiselskabet S 107 Skagerak ApS har bestilt en ny 28,05 m Rejetrawler hos Karstensens Skibsværft A/S.

Fartøjet bliver en topmoderne trawler, med alt indenfor det nyeste af maskineri, udstyr og udrustningen. Projektet i sin helhed er blevet til i et meget nært og intenst samarbejde mellem Rederi og Værft. Det nye fartøj baserer sig på et design leveret af Vestværftet, men optimeret ihht Rederiets ønsker og krav.

Rederiet og Værftets rådgivere og bankforbindelser har også bidraget gunstigt til en effektiv beslutningsproces.

Rederiselskabet S 107 Skagerak ApS er blevet til som en fusion af ejerselskaberne bag S 107 Ulla Lindblad og S 430 Well-Bank. Det nye selskabet er et led i et løbende generationsskifte, hvor Lars Mose som ejer af Ulla Lindblad på sigt ønsker at overlade rederiet til Jens Chr Bang Andersen og Thomas Kristiansen som ejer Well-Bank. Ved den netop offentliggjorte Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet, gives der mulighed for at bibeholde acceptable kvoteandele inden for rejefiskeriet, hvilket giver nødvendig finansiel sikkerhed for dette nybygningsprojekt.

Lars Mose har drevet rejefiskeri i mange år med det nuværende fartøj, hvorimod Jens Chr Bang Andersen og Thomas Kristiansen primært har drevet hummer- og industrifiskeri.

Rederiet udtrykker tilfredshed over at være kommet i mål med denne aftale med Karstensens Skibsværft, og glæder sig til at komme i gang med byggeriet. Rederi og Værft har igennem mange år arbejdet godt sammen, og det samlede koncept, er af Rederiet, vurderet som både økonomisk og ikke mindst teknisk særdeles attraktivt. Ligeledes har det været Rederiet magtpåliggende at have fuld indflydelse i hele designfasen, således projektet vil blive skræddersyet nøjagtig til de ønsker og krav, som rederiet har.

Karstensens Skibsværft glæder sig over den tillid Rederiet har udvist. Med denne kontrakt har Værftet 14 skibe i ordrebogen for levering i løbet af de kommende 2 år. Samtidig repræsenterer #454 ”Skagerak” Værftets tilbagevenden til bygning af mindre konsumtrawlere. Et område, hvor Værftet har stor erfaring og know-how.

Design, indretning og arrangementer er blevet til i et meget nært samarbejde mellem Rederi og Værft. Rederiet har været optaget af innovative løsninger, og der har været lagt speciel megen vægt på at optimere arbejdsforhold, sikkerhed og komfort for besætningen.

En del leverandører er allerede valgt, således skal Thyborøn Skibs og Motor levere og installere spil- og hydraulikanlæg og Scanmar fangstmonitoreringsanlæg.

I løbet af de kommende uger skal leverandører til de øvrige hovedkomponenter fastlægges. Der er fra Rederiets side fokus på kvalitet, innovation og driftsikkerhed.


Fartøjets hoveddimensioner:

​Længde overalt​28,05 m

​Bredde moulded​8,40 m

​Dybde shelterdæk​6,40 m

Nye SKAGERAK skal leveres i Januar 2020. Skroget til det nye fartøj skal bygges hos Karstensen Shipyard Poland.

News​

Pressemeddelelse 26.06.23: Karstensen Gruppen opnår positivt resultat i 2022 på trods af udfordringer
Karstensen Gruppen, der består af virksomhederne Karstensens Skibsværft, Danish Yachts, Karstensen Shipyard Poland, KS Elektro og Nuuk Værft, har offentliggjort regnskabet for 2022. Resultatet viser en positiv indtjening, som dog er mindre end forventet på grund af forskellige udfordringer udefra.
Read more
Pressemeddelelse 27.10.22: Karstensens Skibsværft køber værft i Gdansk
Karstensens Skibsværft har købt værftsanlæg i Gdansk og fremtidssikrer herved nybygningsproduktionen med værftsfaciliteter, der er særdeles velegnet til skrogbygning.
Read more
New order #474 – ”FINNUR FRÍÐI”
Rederiet Krossbrekka P/F fra Gøtu på Færøerne og Karstensens Skibsværft A/S har indgået kontrakt om en ny 88,00 m Pelagisk Snurper / Trawler.
Read more

​Karstensens Skibsværft A/S

Vestre Strandvej 17

9990 Skagen

Phone: +45 9844 1311

Cvr.nr.: 10859581

Are you searching for something specific?