News

Strand Senior launched 08.03.2019

#445 – ”STRAND SENIOR”

17 Marts 2017 blev der indgået kontrakt mellem rederiet Strand Senior AS og Karstensens Skibsværft A/S om bygning af en ny 75,00 m Snurper/Trawler.

Skroget ankom til Skagen, 8 Oktober 2018, og det færdige skib blev overleveret til rederiet 1 Marts 2019. Skibet blev døbt i hjemhavnen Ålesund, Norge 8 Marts 2019.

Strand Senior AS er et datterselskap av Strand Havfiske AS. Strand Havfiske AS eier og driver frysetråleren ”Havstrand” og ringnotspurperen/tråleren​”Strand Senior”. Det er fartøyet ”Strand Senior” som ble bygd i 1999 som skal erstattes med det nye fartøyet. Strand Senior driver med​kombinert trål- og notfiskeri, hvor trålfisket primært består av kolmule som fiskes vest av Irland. Øvrig fiskeri etter sild og makrell drives med not. Det nye fartøyet skal drives etter samme prinsipper. Familierederiet eies og drives av søstrene Janne-Grethe Strand Aasnæs og Elisabeth Strand, hvor førstnevnte er daglig leder i selskapet.

Rederiet begrundede sit valg af byggeværft med, at Karstensens Skibsværft tilbyder en samlet pakke som er både økonomisk og ikke mindst teknisk særdeles attraktiv. Ligeledes har det været magtpåliggende at have fuld indflydelse i hele designfasen, således projektet vil blive skræddersyet nøjagtig til de ønsker og krav, som rederiet har.​

Karstensens Skibsværft glæder sig over den tillid familien Strand har udvist. I lighed med de øvrige pelagiske fartøjer som værftet har under bygning til redere i Norge, Sverige, Danmark og Skotland, er også nye ”Strand Senior” af eget design. Dette sikrer en økonomisk optimering, kort beslutningsproces og klare afgrænsninger af ansvarsområder. Fordele som også andre redere har fået øje på, og værftet forhandler således om lignende designs til potentielle norske kunder. Værftets kvalitet og omhu for detaljer begynder efterhånden at blive målestokken for denne skibstype.

Design, indretning og arrangement er blevet til i et godt og nært samarbejde mellem Rederi og Værft. Rederiet har vært optaget av innovative løsninger, og der har vært lagt specielt vægt på at optimere arbejdsforhold, sikkerhed og komfort for besætningen. I tillæg til dette er det lagt stor fokus på skrogets udformning, og optimering i forhold til ”Strand Senior”s driftsprofil, dette med tanke på lavest mulig fuel forbrug. I tillæg er fartøjet udrustet med varmegenindvindings anlæg fra alle motorer, LED belysning ”all over”, elektriske vincher samt flere tiltag for at sikre lavest mulige energiforbrug.

Sikkerhed og arbejdsforhold er i særlig fokus ved at hele lastedækket er gjort vandtæt med vandtætte skibssider. Det øger sikkerheden, og fribordet øges med næsten 3,0 m.

Videre har Rederiet valgt at satse på en fremtidssikret løsning for winche-anlægget, som er​elektrisk drevet. Dette for at prioritere det eksterne og interne miljø (lavere støjniveau). Nye ”Strand Senior” er første fartøj i ringnot-flåden med elektrisk drift på nothaler.

Fartøjet er fuldt udrustet med separate snurpe- og trawl wincher, og vil have pumpning fra hækken (trawl). Pumpning fra snurpenot på styrbord side, vil foregå 1 dæk højere end normalt, og besætningen vil dermed få et mere sikkert og enkelt arbejdsmiljø.

Skroget er bygget i stål med to gennemgående dæk, hoveddæk og shelterdæk samt bak- og bådedæk med dækshus. Styrehus, skorsten samt for- og agtermast er bygget i aluminium.

​Under hoveddæk er skroget inddelt i følgende vandtætte rum: Forepeak, bovpropeller/sonarrum, højtanke for brændolie og spulevand, RSW-last sektion med 11 tanke og centralt RSW-pumpe-/manifold rum, maskinrum med hovedmotor koblet til reduktionsgear med propeller i dyse, agterste sidepropeller samt separate rum for hjælpemotor og separatorer. Helt agter agterpeak med tanke.

​På hoveddæk er der indrettet: Forepeak, stores, RSW-last trunk sektion, med centrale rum for vakuum pumpe og RSW-kølemaskineri, indretningssektion SB og maskinværksted, kontrolrum, hydraulikrum og tavlerum BB. Helt agter storesrum for trawl med styremaskine.

​Indretning på hoveddæk indrettes med 4 mandskabs lukafer, alle med eget bad/toilet, trimrum, vaskeri, maskinkontrolrum samt gang og trappe.

​Ved at placere indretningen længst muligt væk fra propelleren og øvrige støjkilder, er der et godt grundlag for en støjsvag indretning. Udover selve placeringen er der udført en række konstruktive tiltag mht støjisolering, der også er stærkt medvirkende til at skabe et lavt støjniveau.

​På shelterdæk er indrettet: Stores i forepeak, BB rum for havnegenerator samt dækstores. BB 2 snurpe-wincher, lukket lastedæk med dækshus/afsilingskasse samt luger til de 11 RSW-tanke indrettes midtskibs. Afsilingskasse udføres i aluminium aht vægt.

​Fuld bredde overbygning agtenfor luger med svejseværksted, trawlværksted og ventilationsskakte BB samt indretning SB. Indretning i overbygning: 5 mandskabs lukafer (med eget bad/toilet), hospital, kaffebar, omklædningsrum, olietøjsrum med fælles toilet samt gange og trapper.

​Agten for overbygning trawldæk BB med 2 nettromler og SB nedbygget notbinge. På spejl BB indbygget hydraulisk hækport og 3 stk hydrauliske styrestænger. Agter BB fiske- og hydraulikslangetromler.

​Bådedæk 01 er vandtæt helt til agterkant af overbygning, agten for midtskibs. Forrest p​å bådedæk 01 er monteret ankerwinch og hjælpewincher samt fortøjningsudrustning. Agten for dette rulledæmpertanke og dæk med flodlinewinch og forreste snurpegalge SB. SB ​fiskepumpe, fiskeslange- og hydraulikslangetromler. Foran dækshus agterste snurpe galge samt Triplex nothaler. Ligeledes på bådedæk 01-niveau er der monteret hoveddækskran samt fiskepumpe kran.

​På bådedæk 01, agten for midtskibs, dækshus i center. Indretning i dækshus med: Dagrum, kino, messe, kabys med proviantrum (og separate køle-fryserum) samt gange og trapper. I separat opbygning helt mod BB indrettes ventilationsrum til maskinrum og hydraulikrum samt casing for udstødninger. ​Agten for dækshus monteres 2 stk trawlwincher samt ende-frelserwinch BB.

​Helt agter løftets bådedæk 01 1100 mm og fiskepumpe placeret BB. Trawlgalge med ophæng/fundament for 2 trawl- og 1 frelserblok helt agter.

​På bådedæk 02 dækshus i center. Indretning i dækshus med: 4 officers lukafer, redningsmiddelrum, instrumentrum og fælles toilet. På BB side af dækshus monteres MOB-båd og –davit samt skorsten.

​Styrehus er placeret på brodæk og med 360° sigt.

​Alt som vist på generalarrangement.

Designfilosofien bag hoved-/hjælpemotor konstellationen er som følger:

​Fartøjet udrustses med 4880 kW hovedmotor og 3000 kW akselgenerator. Herved vil der være tilstrækkelig effekt til fremdrift under tråling, såvel som til el-anlægget (primært sidepropellere) under not-fiskeri.

​For yderligere strømforsyning er fartøjet forsynet med 3 stk diesel-generatoranlæg, hver på 567 ekW. Det elektriske system er opbygget med mulighed for paralleldrift af de 3 diesel-generatorer. Endvidere er el-anlægget forsynet med et Power-Management-System (PMS) som administrerer kraftforbrug og automatisk opstart af diesel generatorerne.

​Reduktionsgearet er med 2-speed step for propelleren, således dimensioneret at speed step 1 primært vil blive anvendt i begrænsede tilfælde, når der er brug for fuld effekt på hovedpropeller.

​Endvidere er der monteret UPS/clean power for 230V, således skibets frekvens kan flyde mellem 50 og 60 Hz. Dette giver mulighed for at reducere hovedmotorens omdrejningstal med 17%.

​Sammen med 2-speeds gearet, vil den flydende frekvens dække propelleromdrejgningstal fra 92 til 142 rpm.

Driftsfilosofi:

​Under fiskeri, hvor fartøjets elektriske winchanlæg anvendes mere eller mindre kontinuerligt, vil hovedgearets PTO og dermed akselgeneratoren være koblet ind. Når der er brug for fuld kraft på wincherne, vil der ikke være behov for fuld ydelse på hovedmotoren. Hovedmotoren vil således bruges som kraftkilde dels til fremdrivning og dels til strømforsyningen. Følgelig er det ikke nødvendigt at have hjælpemotorerne i drift.

​Winch anlægget er af elektrisk type, med re-generering af effekten bla under udfiring af wire.

​Skulle der være ønske om yderligere kraft på fremdrivningsanlægget, da er hjælpemotorerne så tilstrækkelig store, at de tilsammen vil kunne køre skibets normale strømforsyning incl belastning på winchesystemet.

​Da det elektriske system er forberedt for parallel kobling af generatorerne, vil der være en stor sikkerhed i systemet, idet disse tilsammen vil kunne dække fartøjets strømforbrug på tilfredsstillende vis. Endvidere er hovedtavlen forsynet med skillebryder, således akselgenerator kan drive sidepropellere, og dieselgeneratorer skibets øvrige el-belastning.

​Ovenstående arrangementer sikrer en meget stor fleksibilitet, stor driftsikkerhed samt mulighed for brændstof- og driftsøkonomisk fornuftig drift.

HOVEDDIMENSIONER

​Længde overalt​……....................................75,00 m​

​Længde mellem PP……………....................67,20 m

​Bredde moulded.............................................15,30 m

​Dybde shelterdæk​................................….......9,20 m

​Dybde hoveddæk​...............................….........6,50 m

​Scantling dybgang​…………….……………8,00 m

KAPACITETER:

​Brændolie​......................................…............598 m³

​Ferskvand​.......................................……..........66 m³

​Teknisk ferskvand​...........................…...........111 m³

​Smøreolie ……………..……………………….26 m³

​Urea​…………………………………………..28 m³

​Hydraulikolie​…………………………………4 m³

​RSW-tanke……………..……….……...…..2340 m³

​Tonnage...................…...…………..……....2897 GT

​Design:​Karstensens Skibsværft A/S

​Prøvetursfart/gennemsnit:

​​16,7 knob @ 4880 kW diesel-mekanisk.

​Klasse:​DNV-GL +1A E0 Ice-C, Fishing Vessel.

DÆKSMASKINERI:

Elektriske wincher, alle leveret af Rapp Marine:

​2 x Trawl wincher​80,0 t

​2 x Snurpe wincher​37,3 t

​2 x Nettromle​92,6 t

​1 x Frelserwinch​60,0 t

​1 x Ørekalvwinch​16,6 t

​1 x Brystwinch​16,6 t

​1 x Flodlinewinch​11,1 t

​2 x Fortøjningswinch, agter​11,0 t

​1 x Netsondewinch

​2 x Ankerwinch

Fiskepumpeudstyr leveret af Sea Quest / Rapp Marine:

​2 x Sea Quest fiskepumpe, 24”.

​2 x Hydraulik slangetromle

​2 x Fiskeslangetromle

Dækskraner og nothåndteringsudrustning, leveret af Triplex:

​1 x NK-7500 notkran.

​1 x KN-60 fordækskran.

​1 x KN-60 fiskepumpekran, for.

​1 x KNR-60 fiskepumpe kran, agter.

​1 x TRH-126 mellemrulle.

​1 x Flodlægger, Triplex FLH-112.

​1 x Grundlægger, Triplex GL-112.

​1 x Triplex 1020 nothaler, elektrisk drevet.

Hydraulik drivstationer / powerpacks:

​Krananlæg:

​2 x 128 kW.

​Fiskepumpe anlæg:

​3 x 132 kW.

Trawlblokke​Brdr Markussen, BlueLine

Ankre og kæder​HHP Spek, leveret af Sotra.

FREMDRIVNING OG MASKINERI

Hovedmotor:​Wartsila 8V31 (common rail).

Propelleranlæg:​Wartsila 4D1095, d4200 mm.

Reduktionsgear:​Wartsila SCV 90/2-PDC58, 750/142/111 rpm.

Akselgenerator:​Marelli, 3000 kW / 3750 kVA​@ 1200 rpm

​- vandkølet

Hjælpemotorer:​3 x Cummins QSK-19DM, 567 kWe @ 1800 rpm.

Styremaskine:​1 x R-R Tenfjord SR 662 – 170 kNm.

Sidepropellere:​1 x Brunvoll FU-63-LTC-1750, 950 kW / 1292 HP

Startluftkompressor:​2 x Sperre HL2/77

Arbejdsluftkompr:​2 x Atlas-Copco GA11FF

BrO separator:​Alfa Laval PA615.

BrO transferpumper:​2 x Bombas Azcue.

BrO fjernpejling:​MCS.

SmO separator​Alfa-Laval PA615

Pumper:​Hovedmotor køling:​Bombas Azcue.

​Brand-, spule- og lænsepumper:

​​Bombas Azcue.

​Hydraulik-, AC og øvrige kølevandspumper:​

​Bombas Azcue.

Bokskølere:​Bloksma (hovedmotor)

​Bloksma (hjælpemaskineri)

​​(alle maskiner og øvrige hovedkomponenter er FV-kølede).

Dykpumper:​ITT Flygt.

FV hydroforanlæg:​2 x Bombas Azcue.

Toilet/sewage pumper:2 x Hidrostal.

Toilet/vacuum system:Jets.

VV beholdere:​2 x OSO Marine 17RA 300 E

Lastevandsseparator:​DVZ 2500 FSU OilChief

FISKETANKE / FISKEBEHANDLING:

RSW-system:​2 x Johnson Controls (JCI), 2 x 1195 kW / 2 x 1.028.000 kCal/h.

​Cirkulationspumper​4 x 490 cum/h

​Kondensatorpumper​2 x 300 cum/h

​Pumper af type Bombas Azcue.

​RSW cirkulationssystem med Eltorque aktuerede ventiler, styret fra JCI kontrolsystem.

Vacuum-system:​C-Flow:

​4 x 66 kW kompressor aggregater.

​2 x 4200 l tank.

REDNINGS- OG BRANDSLUKNINGSUDRUSTNING:

MOB-båd:​Palfinger FRB610 / 60 HK.

MOB-båds davit:​Palfinger NPDS-3600H.

Redningsflåder:​2 x Viking, 16 pers.

Brandmeldeanlæg:​Consilium.

Central brandslukning:Survitec, vandtågeanlæg.

INDRETNING MM:

Styrehus indretning:​Karstensens Skibsværft

Styrehus konsoller:​ElPro

Styrehus-stole:​3 x NorSap 1600.

Indretning:​Maritime Montering.

Møbler i indretning:​Maritime Montering / Ekornes.

Skodder:​BIP.

Indretningsdøre:​Momec door.

Ventilationsanlæg:​Aeron.

A/C anlæg:​LF Ventilation.

Vinduer:​Van Wingerden.

​Frontvinduer: 19+6 mm lamineret glas.

Vinduesviskere:​8 x Wynn.

Malingsleverandør:​PPG Sigma.

ELEKTRISK:

Komplet installation:​KS Elektro A/S.

Alarm-/overvågning:​Marine Control Services (MCS), Norge.

Navigationslys:​LED, Lopolight.

Søgeprojektør:​2 x Tranberg.

Tank niveau alarmer:​Mobrey.

Hovedtavle:​Scantechnic.

PMS system:​DEIF Delomatic 4.

Central UPS:​99 kVA.

ELEKTRONIK:

Elektronisk udrustning (navigation, fiskesøgning, kommunikation) leveret af Furuno Sverige og installeret af KS Elektro. Hovedkomponenter:

Matrise system:​Florvaag.

LF sonar:​1 x Furuno FSV-25.

MF sonar:​1 x Furuno FSV-85.

Ekkolod:​1 x Furuno FCV-2100.

​1 x Furuno FCV-1900.

​1 x Furuno FSS-1.

Trawl sonar:​2 x Simrad FS70.

Netmonitorering:​1 x Marport.

Dybdemåler:​1 x Simrad PI50.

Strømlog:​1 x Furuno CI-68.

Radar, S-band:​1 x Furuno 2238 BB.

Radar, X-band:​1 x Furuno 2218 BB.

Gyro:​1 x Simrad GC80.

GPS-gyro:​1 x Furuno SC110.

Autopilot:​1 x Simrad AP80.

Ecdis:​2 x Tecdis T-2138A.

Plotter :​1 x MaxSea Time Zero.

​1 x Olex.

SSB:​Sailor 6610.

VHF udrustning:​2 x Sailor 6222/6210.

Termisk kamera:​Flir M625, gyro stabiliseret

V-sat kommunikation:​Telenor.

Satellit tlf​Thrane Iridium LT-3100.

Sat-TV system:​Furuno Sverige.

TV/underholdning:​Marinelektronikk, Ålesund.

- alt udstyr som blackbox, og fremvist på:

Styrehus monitorer:​55” Hatteland X-serie, widescreen monitorer.

News​

Pressemeddelelse 26.06.23: Karstensen Gruppen opnår positivt resultat i 2022 på trods af udfordringer
Karstensen Gruppen, der består af virksomhederne Karstensens Skibsværft, Danish Yachts, Karstensen Shipyard Poland, KS Elektro og Nuuk Værft, har offentliggjort regnskabet for 2022. Resultatet viser en positiv indtjening, som dog er mindre end forventet på grund af forskellige udfordringer udefra.
Read more
Pressemeddelelse 27.10.22: Karstensens Skibsværft køber værft i Gdansk
Karstensens Skibsværft har købt værftsanlæg i Gdansk og fremtidssikrer herved nybygningsproduktionen med værftsfaciliteter, der er særdeles velegnet til skrogbygning.
Read more
New order #474 – ”FINNUR FRÍÐI”
Rederiet Krossbrekka P/F fra Gøtu på Færøerne og Karstensens Skibsværft A/S har indgået kontrakt om en ny 88,00 m Pelagisk Snurper / Trawler.
Read more

​Karstensens Skibsværft A/S

Vestre Strandvej 17

9990 Skagen

Phone: +45 9844 1311

Cvr.nr.: 10859581

Are you searching for something specific?