News

Rav launched 06.04.2019

#443 – ”RAV”

16 August 2016 blev der indgået kontrakt mellem rederiet Peter Hepsø Rederi AS og Karstensens Skibsværft A/S om bygning af en ny 79,75 m Snurper/Trawler.

Skroget ankom til Skagen, stærkt forsinket, ultimo Oktober 2018, og det færdige skib blev overleveret til Rederiet 12 April 2019. Skibet var forinden blevet døbt i Skagen, 6 April 2019.

Peter Hepsø Rederi AS er et datterselskab til Hepsø Invest AS. Rederiets tidligere fartøj, med samme navn, ”Rav”, var en 65m Snurper/trawler bygget i 2003. Dette fartøj blev solgt og leveret til udenlandske interesser i 2018.

Rederiet driver med kombineret trawl- og notfiskeri, hvor trawlfiskeriet primært består af blåhvilling (norsk: Kolmule) fiskeri vest af Irland. Øvrig fiskeri efter primært sild og makrel drives med not. Det nye fartøj skal drives efter samme principper.

Familierederiet blev etableret tilbage i 1917, og i dag er det fortsat Hepsø familien som ejer og driver selskabet. Tredje generation består af 4 søskende, hvor Audhild Hepsø er daglig leder af rederiet. Hendes 2 søstre, Kristin Hepsø og Marit Hepsø er medejere og partnere. Broderen Petter Hepsø er også medejer og aktiv som styrmand ombord på ”Rav”. Marit Hepsøs mand, Henning Sundet er maskinchef, og fjerde generation er også aktive ombord.

Nye ”Rav” er rederiets niende nybygningsprojekt.

Rederiet begrundede sit valg af byggeværft med, at Karstensens Skibsværft tilbyder en samlet pakke som er både økonomisk og ikke mindst teknisk særdeles attraktiv. Ligeledes har det været magtpåliggende at have fuld indflydelse i hele designfasen, således projektet vil blive skræddersyet nøjagtig til de ønsker og krav, som rederiet har.​

Karstensens Skibsværft glæder sig over den tillid familien Hepsø har udvist. I lighed med de øvrige pelagiske fartøjer som værftet har under bygning til redere i Norge, Sverige, Danmark og Skotland, er også nye ”Rav” af eget design. Dette sikrer en økonomisk optimering, kort beslutningsproces og klare afgrænsninger af ansvarsområder. Fordele som også andre redere har fået øje på, og værftet forhandler således om lignende designs til potentielle norske kunder. Værftets kvalitet og omhu for detaljer begynder efterhånden at blive målestokken for denne skibstype.

Design, indretning og arrangement er blevet til i et godt og nært samarbejde mellem Rederi og Værft. Rederiet har vært optaget av innovative løsninger, og der har vært lagt specielt vægt på at optimere arbejdsforhold, sikkerhed og komfort for besætningen. I tillæg til dette er det lagt stor fokus på skrogets udformning, og optimering i forhold til ”Rav”s driftsprofil, dette med tanke på lavest mulig fuel forbrug. I tillæg er fartøjet udrustet med varmegenindvindings anlæg fra alle motorer, elektriske vincher, elektrisk nothaler og elektriske fiskepumpe samt flere tiltag for at sikre lavest mulige energiforbrug.

Sikkerhed og arbejdsforhold er i særlig fokus ved at hele lastedækket er gjort vandtæt med vandtætte skibssider. Det øger sikkerheden, og fribordet øges med næsten 3,0 m.

Videre har Rederiet valgt at satse på en fremtidssikret løsning for winche-anlægget, som er​elektrisk drevet. Dette for at prioritere det eksterne og interne miljø (lavere støjniveau). Nye ”Rav” er første nybygning i ringnot-flåden med elektrisk fiskepumpe.

Fartøjet er fuldt udrustet med separate snurpe- og trawl wincher, og vil have pumpning fra hækken (trawl). Pumpning fra snurpenot på styrbord side, vil foregå 1 dæk højere end normalt, og besætningen vil dermed få et mere sikkert og enkelt arbejdsmiljø.

Fremdrivningsanlægget er leveret af Wärtsilä, og har 2-speeds gear, for at optimere brændstof økonomien og støjniveauet. Anlægget har også take-me-home funktion, som muliggør diesel-elektrisk sejlads. Hovedmotoren er en Wärtsilä 8V31 på 4880 kW. Denne helt nyudviklede 31-motor betegnes som verdens mest moderne, og har bla det laveste specifikke brændstofforbrug blandt tilsvarende motorer.

Skroget er bygget i stål med to gennemgående dæk, 3rd- og 2nd dæk samt 1st dæk, bakdæk og bådedæk med dækshus. Styrehus, skorsten samt for- og agtermast er bygget i aluminium. Skroget er på rundspant, med spejl og udfaldende bov med markant bulb over/under vandlinie. Agterskibet med knæklinie/bulbstævn og skeg.

​Under 3rd dæk er skroget inddelt i følgende vandtætte rum: Forepeak, bovpropeller/sonarrum, højtanke for brændolie og spulevand, RSW-last sektion med 11 tanke og centralt RSW-pumpe-/manifold rum, maskinrum med hovedmotor koblet til reduktionsgear med propeller i dyse, agterste sidepropellere samt separate rum for hjælpemotor og separator. Helt agter agterpeak med tanke.

​På 3rd dæk er indrettet: Forepeak, stores, RSW-last trunk sektion, med centrale rum for vakuum pumpe og RSW-kølemaskineri, indretningssektion SB og maskinværksted, tavle-/kontrolrum og hydraulikrum BB. Helt agter storesrum for trawl og styremaskine samt aflukket stores SB.

​Indretning på 3rd deck med 5 mandskabs lukafer, alle med eget bad/toilet, trimrum, vaskeri, maskinkontrolrum samt gang og trappe.

​Ved at placere indretningen længst muligt væk fra propelleren og øvrige støjkilder, dannes et godt grundlag for en støjsvag indretning. Udover selve placeringen er der udført en række konstruktive tiltag mht støjisolering, der også er stærkt medvirkende til at skabe et lavt støjniveau.

​På 2nd dæk er indrettet: Stores i forepeak, rum for havnegenerator BB, dækstores og rulledæmpertanke. Herefter lukket fiskemodtagsdæk, med dækshus samt luger til de 11 RSW-tanke ​midtskibs.

​Fuld bredde overbygning agtenfor luger med ventilationsrum- og skakte BB samt indretning SB. Indretning i overbygning: 3 mandskabs lukafer og hospital (med eget bad/toilet), kaffebar, omklædningsrum, olietøjsrum med fælles toilet samt gange og trapper.

​Agten for overbygning trawldæk BB med 2 nettromler og SB nedbygget notbinge. På spejl BB indbygget hydraulisk hækport og 3 stk hydrauliske styrestænger. Agter BB fiske- og hydraulikslangetromler.

​På 1st dæk er monteret ankerwinch og hjælpewincher i rum under hvalbak. Agten for hvalbak åbent dæk med snurpewincher, brystwinch og flodlinewinch samt forreste snurpegalge SB.

​1st dæk er lukket vandtæt. SB fiskepumpe, fiskeslange- og hydraulikslangetromler. Foran dækshus afsilingskasse, udført i aluminium aht vægt. SB agterste snurpegalge samt nothaler. Ligeledes på 1st dæk er monteret hoveddækskran samt fiskepumpe kran.

​På 1st deck, agten for midtskibs, dækshus i center. Indretning i dækshus med: Dagrum, kino, messe, kabys med proviantrum (og separate køle-fryserum) samt gange og trapper. I separat opbygning helt mod BB er indrettet ventilationsrum til maskinrum og hydraulikrum samt casing for udstødninger. ​Agten for dækshus 2 stk trawlwincher samt ende-frelserwinch BB.

​Helt agter er 1st dæk løftet 600 mm og fiskepumpe placeret BB. Trawlgalge med ophæng for 2 trawl- og 1 frelserblok helt agter.

​På bakdæk fortøjningsudrustning.

​På bådedæk midtskibs dækshus i center. Indretning i dækshus med: 4 officers lukafer, redningsmiddelrum, instrumentrum og fælles toilet. På BB side af dækshus MOB-båd og –davit samt skorsten.

​Styrehus er placeret på brodæk og har 360° sigt.

​Alt som vist på generalarrangement.

Designfilosofien bag hoved-/hjælpemotor konstellationen er som følger:

​Fartøjet er udrustset med 4800 kW hovedmotor og 3000 kW akselgenerator. Herved vil der være tilstrækkelig effekt til fremdrift under tråling, såvel som til el-anlægget (primært sidepropellere) under not-fiskeri.

​For yderligere strømforsyning er fartøjet forsynet med 3 stk diesel-generatoranlæg, på 2 x 925 hhv 465 ekW. El-anlægget er forsynet med et Power-Management-System (PMS) som administrerer kraftforbrug og automatisk opstart af diesel generatorerne.

​Reduktionsgearet er ​forsynet med 2-speed step for propelleren, således dimensioneret at speed step 2 primært vil blive anvendt i begrænsede tilfælde, når der er brug for fuld effekt på hovedpropeller.

​Endvidere er der monteret UPS/clean power for 230V, således skibets frekvens kan flyde mellem 50 og 60 Hz. Dette giver mulighed for at reducere hovedmotorens omdrejningstal med 17%.

​Sammen med 2-speeds gearet, vil den flydende frekvens dække propelleromdrejgningstal fra 80 til 135 rpm.

​Driftsfilosofi:

​Under fiskeri, hvor fartøjets elektriske winchanlæg anvendes mere eller mindre kontinuerligt, vil hovedgearets PTO og dermed akselgeneratoren være koblet ind. Når der er brug for fuld kraft på wincherne, vil der ikke være behov for fuld ydelse på hovedmotoren. Hovedmotoren vil således bruges som kraftkilde dels til fremdrivning og dels til strømforsyningen. Følgelig er det ikke nødvendigt at have hjælpemotorerne i drift.

​Winch anlægget er af elektrisk type, med re-generering af effekten bla under udfiring af wire.

​Skulle der være ønske om yderligere kraft på fremdrivningsanlægget, da er hjælpemotorerne så tilstrækkelig store, at de tilsammen vil kunne køre skibets normale strømforsyning incl belastning på winchsystemet.

​Da det elektriske system er forberedt for parallel kobling af generatorerne, vil der være en stor sikkerhed i systemet, idet disse tilsammen vil kunne dække fartøjets strømforbrug på tilfredsstillende vis. Endvidere er hovedtavlen forsynet med skillebryder, således akselgenerator kan drive sidepropellere, og dieselgeneratorer skibets øvrige el-belastning.

​Endelig har fremdrivningsmaskineriet take-me-home funktion (PTH), bestående af kobling mellem hovedmotor og gear samt opstart af akselgenerator som e-motor (fremdrivning).

​Ovenstående arrangementer sikrer en meget stor fleksibilitet, stor driftsikkerhed samt mulighed for brændstof- og driftsøkonomisk fornuftig drift.

HOVEDDIMENSIONER

​Længde overalt​……....................................79,75 m​

​Længde mellem PP……………....................70,20 m

​Bredde moulded.............................................15,50 m

​Dybde shelterdæk​................................….......9,20 m

​Dybde hoveddæk​...............................….........6,50 m

​Scantling dybgang​…………….……………8,00 m

KAPACITETER:

​Brændolie​......................................…............596 m³

​Ferskvand​.......................................……..........51 m³

​Teknisk ferskvand​...........................…...........159 m³

​Smøreolie ……………..……………………….24 m³

​Urea​…………………………………………..30 m³

​Hydraulikolie​…………………………………4 m³

​RSW-tanke……………..……….……...…..2415 m³

​Tonnage...................…...…………..……....3274 GT

​Design:​Karstensens Skibsværft A/S

​Prøvetursfart/gennemsnit:

​​16,8 knob @ 4880 kW diesel-mekanisk.

​Klasse:​DNV-GL +1A E0 Ice-C, Fishing Vessel.

DÆKSMASKINERI:

Elektriske wincher, alle leveret af Rapp Marine:

​2 x Trawl wincher​80,0 t

​2 x Snurpe wincher​37,3 t

​2 x Nettromle​92,6 t

​1 x Frelserwinch​60,0 t

​1 x Ørekalvwinch​16,6 t

​1 x Brystwinch​16,6 t

​1 x Flodlinewinch​11,1 t

​2 x Fortøjningswinch, agter​11,0 t

​1 x Netsondewinch

​2 x Ankerwinch

Fiskepumpeudstyr leveret af Rapp Marine:

​2 x Rapp Marine elektrisk fiskpumpe, 24”.

​2 x Hydraulik slangetromle

​2 x Fiskeslangetromle

Dækskraner og nothåndteringsudrustning, leveret af Triplex:

​1 x NK-7500 notkran.

​1 x KN-60 fordækskran.

​1 x KN-60 fiskepumpekran, for.

​1 x KNR-60 fiskepumpe kran, agter.

​1 x TRH-126 mellemrulle.

​1 x Flodlægger, Triplex FLH-112.

​1 x Grundlægger, Triplex GL-112.

​1 x Triplex 1020 nothaler, elektrisk drevet.

Hydraulik drivstationer / powerpacks:

​Krananlæg:

​2 x 128 kW.

Trawlblokke​Brdr Markussen, BlueLine

Ankre og kæder​AC-14, leveret af Max Fodgaard.

FREMDRIVNING OG MASKINERI

Hovedmotor:​Wartsila 8V31 (common rail).

Propelleranlæg:​Wartsila 4D1095, d4200 mm.

Reduktionsgear:​Wartsila SCV 90/2-PDC58, 750/142/111 rpm.

Akselgenerator:​Marelli, 3000 kW / 3750 kVA​@ 1200 rpm

​- vandkølet

Hjælpemotorer:​2 x Cummins KTA38-D, 925 kWe @ 1800 rpm.

​1 x Cummins KTA19-1, 463 kWe @ 1800 rpm.

Styremaskine:​1 x R-R Tenfjord SR723 – 270 kNm.

Sidepropellere:​2 x R-R KaMeWa TT1850, 1200 kW / 1630 HP

Startluftkompressor:​2 x Sperre HL2/105A, 55 cum/h,

Arbejdsluftkompr:​2 x Atlas-Copco GA11FF

BrO separator:​Alfa Laval PA615.

BrO transferpumper:​2 x Bombas Azcue.

BrO fjernpejling:​MCS.

SmO separator​Alfa-Laval PA615

Pumper:​Hovedmotor køling:​Bombas Azcue.

​Brand-, spule- og lænsepumper:

​​Desmi.

​Hydraulik-, AC og øvrige kølevandspumper:​

​Bombas Azcue.

Bokskølere:​Bloksma (hovedmotor)

​Bloksma (hjælpemaskineri)

​​(alle maskiner og øvrige hovedkomponenter er FV-kølede).

Dykpumper:​ITT Flygt.

FV hydroforanlæg:​2 x Bombas Azcue.

Toilet/sewage pumper:2 x Hidrostal.

Toilet/vacuum system:Jets.

VV beholdere:​2 x OSO Marine 17RA 300 E

Lastevandsseparator:​DVZ 2500 FSU OilChief

FISKETANKE / FISKEBEHANDLING:

RSW-system:​2 x Johnson Controls (JCI), 2 x 1487 kW / 2 x 1.279.000 kCal/h.

​Cirkulationspumper​4 x 500 cum/h​Desmi

​Kondensatorpumper​2 x 300 cum/h​Desmi

​Pumper af type Bombas Azcue.

​RSW cirkulationssystem med Eltorque aktuerede ventiler, styret fra JCI kontrolsystem.

Vacuum-system:​MMC FP:

​4 x 66 kW kompressor aggregater.

​2 x 4200 l tank.

REDNINGS- OG BRANDSLUKNINGSUDRUSTNING:

MOB-båd:​Norsafe Mako 655 / 210 HK.

MOB-båds davit:​Norsafe MDM.

Redningsflåder:​2 x Viking, 16 pers.

Brandmeldeanlæg:​Consilium.

Central brandslukning:Survitec, vandtågeanlæg.

INDRETNING MM:

Styrehus indretning:​Karstensens Skibsværft

Styrehus konsoller:​Karstensens Skibsværft

Styrehus-stole:​3 x NorSap 1600.

Indretning:​Maritime Montering.

Møbler i indretning:​Maritime Montering / Ekornes.

Skodder:​BIP.

Indretningsdøre:​Momec door.

Ventilationsanlæg:​Aeron.

A/C anlæg:​LF Ventilation.

Vinduer:​Van Wingerden.

​Frontvinduer: 19+6 mm lamineret glas.

​Alle styrehusvinduer med termoglas.

Vinduesviskere:​6 x Wynn.

Malingsleverandør:​Hempel.

ELEKTRISK:

Komplet installation:​KS Elektro A/S.

Alarm-/overvågning:​Marine Control Services (MCS), Norge.

Navigationslys:​Den Haan.

Søgeprojektør:​2 x Seematz.

Tank niveau alarmer:​Mobrey.

Hovedtavle:​Scantechnic.

PMS system:​DEIF Delomatic 4.

Central UPS:​99 kVA.

ELEKTRONIK:

Elektronisk udrustning (navigation, fiskesøgning, kommunikation) leveret af ProNav, Norge og installeret af KS Elektro. Hovedkomponenter:

Matrise system:​ProNav / Blackbox, Norge.

LF sonar:​1 x Furuno FSV-25.

HF sonar:​1 x Kaijo Denki KCH-5180.

3D sonar:​1 x SeaPix.

Ekkolod:​1 x Furuno FCV-1900.

Trawl sonar:​2 x Simrad FS70.

Netmonitorering:​1 x Marport.

Dybdemåler:​1 x Marport.

Strømlog:​1 x JRC JLN-652.

Radar, S-band:​1 x JRC JMR-9272-BB.

Radar, X-band:​1 x JRC JMR-9210-6BB.

Gyro:​1 x SGB Meridian gyrokompas system.

GPS-gyro:​1 x JRC JLR-21.

Autopilot:​1 x Simrad AP80.

Ecdis:​2 x JRC.

Plotter :​1 x MaxSea Time Zero.

​1 x Olex.

SSB:​Sailor 6610.

VHF udrustning:​2 x JRC JHS-770S.

Termisk kamera:​Flir M625, gyro stabiliseret

V-sat kommunikation:​NCMC.

Satellit tlf​Iridium Certus Sailor-4300.

Sat-TV system:​NCMC.

TV/underholdning:​NCMC.

- alt udstyr som blackbox, og fremvist på:

Styrehus monitorer:​55” Hatteland X-serie, widescreen monitorer.

News​

Pressemeddelelse 26.06.23: Karstensen Gruppen opnår positivt resultat i 2022 på trods af udfordringer
Karstensen Gruppen, der består af virksomhederne Karstensens Skibsværft, Danish Yachts, Karstensen Shipyard Poland, KS Elektro og Nuuk Værft, har offentliggjort regnskabet for 2022. Resultatet viser en positiv indtjening, som dog er mindre end forventet på grund af forskellige udfordringer udefra.
Read more
Pressemeddelelse 27.10.22: Karstensens Skibsværft køber værft i Gdansk
Karstensens Skibsværft har købt værftsanlæg i Gdansk og fremtidssikrer herved nybygningsproduktionen med værftsfaciliteter, der er særdeles velegnet til skrogbygning.
Read more
New order #474 – ”FINNUR FRÍÐI”
Rederiet Krossbrekka P/F fra Gøtu på Færøerne og Karstensens Skibsværft A/S har indgået kontrakt om en ny 88,00 m Pelagisk Snurper / Trawler.
Read more

​Karstensens Skibsværft A/S

Vestre Strandvej 17

9990 Skagen

Phone: +45 9844 1311

Cvr.nr.: 10859581

Are you searching for something specific?