News

Karstensen Gruppen leverer positivt resultat

Karstensen Gruppens virksomheder har afsluttet regnskabet for 2019 og leverer et positiv resultat på DKK 31,5 mio. efter skat. Direktør Knud Degn Karstensen udtaler: ”Vi har leveret et resultat, som vi er tilfredse med og som i høj grad skyldes, at vi på grund af seneste udvidelser med eget skrogværft i Polen og KS Elektro kan tilbyde den samlede pakke til vores kunder i form af både design, nybygning og service på eftermarkedet med høj effektivitet og know how i arbejdet.

Karstensen Gruppen[1] består udover hovedvirksomheden Karstensens Skibsværft A/S af virksomhederne Danish Yacht A/S, KS Elektro A/S, Nuuk Værft A/S og Karstensen Shipyard Poland.

Hovedtal for Karstensen Gruppen:

2019

2018

2017

2016

Nettoomsætning

1.282.370      

1.209.056      

1.317.181      

1.163.391      

Bruttofortjeneste

290.978

254.240

291.839

254.276

Driftsresultat

42.633

27.095

80.858

69.493

Resultat før skat

33.921

22.184

74.147

61.395

Årets resultat

31.558

18.510

61.006

53.581

Anlægsaktiver

98.748

90.299

96.051

102.536

Omsætningsaktiver

625.025

624.796

399.525

297.830

Egenkapital

256.281

245.593

234.913

175.089

Langfristet gæld                                  

17.240

8.907

10.057

9.594

Kortfristet gæld

450.252

460.595

250.606

215.683

Passiver

723.773

715.095

495.576

400.366

Antal ansatte

490

461

413

375

Gruppens virksomheder havde en omsætning i 2019 på knap 1.3 mia. kr. og har opnået en samlet egenkapital på ca. DKK 256 mio. Medarbejderstaben i Skagen har i de senere år været stigende og nåede ved årets afslutning 490 medarbejdere mod 461 i 2018.

Karstensens Skibsværfts nybygningsafdeling har i 2019 afleveret 5 nybygninger til henholdsvis Danmark, Norge og Shetland. Der blev afleveret færre nybygninger end forventet i 2019, hvilket skyldes forsinkelser fra eksterne underleverandørværfter. Fremadrettet bliver skrogleveringerne bedre koordineret i takt med at alle nybygninger bygges på eget skrogværft i Gdynia. Karstensens Shipyard Poland er ved at være veletableret efter, produktionen blev startet op i slutningen af 2018. Værftet i Polen har i løbet af 2019 leveret 4 skrog til værftet i Skagen, og produktionen har været i gang i lidt mere end et år. Der er bruges stadig en del ressourcer på at få produktionen effektiviseret, men investeringen i egen skrogproduktionsfaciliteter har været afgørende for at fremtidssikre og udvikle skibsbygningsproduktionen og virksomhederne i Skagen. Karstensen Shipyard Polen beskæftiger knap 500 medarbejdere og underleverandører.

Karstensens Skibsværfts reparationsafdeling i Skagen har haft et år med god aktivitet med en del større ombygningsopgaver og mange mindre opgaver. Der er leveret et tilfredsstillende resultat i et marked, som ellers er præget af stor konkurrence.

KS Elektro har haft høj aktivitet, og har leveret et godt resultat og beskæftigede ved årets afslutning 100 medarbejdere.

Nuuk Værft har haft lavere beskæftigelse end tidligere, men har leveret et fornuftigt resultat og har i tillæg dertil investeret i at effektivisere produktionsanlægget for at fremtidssikre værftet til gavn for både medarbejdere og kunder.

Karstensen Gruppen ser positivt på 2020. COVID pandemien påvirker både produktion, kunder og leverandører. Derfor forventes en reduceret omsætning i 2020. På trods af de vanskelige ydre omstændigheder, er der stor opbakning fra medarbejderstab, leverandører og kunder til at få løst udfordringerne bedst muligt. Karstensen Gruppens virksomheder forsøger at bidrage til samfundsøkonomien ved at opretholde produktionen og ved ikke at gøre brug af COVID-19 hjælpepakker. Der budgetteres dog med et noget mindre overskud for 2020 end tidligere forventet. Ordrebeholdningen på bygning af 16 nye fiskefartøjer til en samlet værdi på over DKK 2,5 mia., og nogle større ombygningsentrepriser i reparationsafdelingen giver et godt grundlag for fremtiden, hvor der forventes god aktivitet og beskæftigelse både i det kommende år - og årene derefter.


News​

Pressemeddelelse 26.06.23: Karstensen Gruppen opnår positivt resultat i 2022 på trods af udfordringer
Karstensen Gruppen, der består af virksomhederne Karstensens Skibsværft, Danish Yachts, Karstensen Shipyard Poland, KS Elektro og Nuuk Værft, har offentliggjort regnskabet for 2022. Resultatet viser en positiv indtjening, som dog er mindre end forventet på grund af forskellige udfordringer udefra.
Read more
Pressemeddelelse 27.10.22: Karstensens Skibsværft køber værft i Gdansk
Karstensens Skibsværft har købt værftsanlæg i Gdansk og fremtidssikrer herved nybygningsproduktionen med værftsfaciliteter, der er særdeles velegnet til skrogbygning.
Read more
New order #474 – ”FINNUR FRÍÐI”
Rederiet Krossbrekka P/F fra Gøtu på Færøerne og Karstensens Skibsværft A/S har indgået kontrakt om en ny 88,00 m Pelagisk Snurper / Trawler.
Read more

​Karstensens Skibsværft A/S

Vestre Strandvej 17

9990 Skagen

Phone: +45 9844 1311

Cvr.nr.: 10859581

Are you searching for something specific?