News

Pressemeddelelse 26.06.23: Karstensen Gruppen opnår positivt resultat i 2022 på trods af udfordringer

I løbet af 2022 har Karstensens Skibsværfts nybygningsafdeling leveret 6 nye skibe til Danmark, Færøerne, Skotland og Norge. Nybygningsafdelingen har oplevet betydelige udfordringer som følge af stærkt stigende materialepriser og forsinkelser i komponentleverancer fra eksterne leverandører. Disse faktorer har resulteret i markant øgede omkostninger, som derved overstiger det budgetterede niveau.
​Karstensens Skibsværfts reparationsafdeling har haft en meget tilfredsstillende aktivitet i 2022, hvilket har resulteret i højere indtjening end forventet.
​KS Elektro blev hårdt ramt af de stærkt stigende materialepriser, især på kabler, hvilket har påvirket årsresultatet for dette selskab negativt.
​De øvrige selskaber i Karstensen Gruppen, Danish Yacht, Karstensen Shipyard Poland og Nuuk Værft, har alle haft en god aktivitet og opnået tilfredsstillende resultater.
​Trods de udfordrende eksterne omstændigheder i Europa er der en stærk opbakning fra medarbejdere, leverandører og kunder til at håndtere udfordringerne bedst muligt.
​Fremadrettet har Karstensen Gruppen således forsøgt at sikre sig bedst muligt imod prisstigninger og usikkerheder.
​Karstensens Skibsværft har i oktober 2022 købt et stort værftsområde i Gdansk i Polen til afløsning for det mindre lejede område, hvor værftet har haft skrogproduktion de foregående 5 år. Investeringen giver værftsgruppen øget kapacitet, der fremtidssikrer værftets nybygningsproduktion og muliggør bygning af væsentlig større skibe.
​Karstensen Gruppen ser positivt på 2023, selvom der stadig er udfordringer med høje materialepriser. Der forventes også et positivt resultat for 2023. Ordrebeholdningen omfatter i øjeblikket 18 nye fiskefartøjer til en samlet værdi af DKK 4,0 mia. Derudover er der planlagt større ombygninger i værftets reparationsafdeling, hvilket skaber et solidt grundlag for fremtiden og forventes at give god aktivitet og indtjening i det kommende år og fremover.

​ KARSTENSEN GRUPPEN - CVR: 39169649 ​ ​
                                       ​ ​ 2022                2021               2020 ​
​ ​ ​ ​ Nettoomsætning         1.767.515       1.439.713       1.416.564
​ Bruttofortjeneste            270.345          293.453          269.266 ​ ​
​ ​ ​ Driftsresultat                      5.591            37.808              6.772
​ Årets resultat                     7.912            24.984              2.528
​ ​ ​ ​ ​ Egenkapital                    272.376          272.241         239.390
​ Balancesum                1.052.866          751.210         820.176 ​ ​ ​ ​
​ Antal medarbejdere              513                 506                552 ​

News​

Pressemeddelelse 26.06.23: Karstensen Gruppen opnår positivt resultat i 2022 på trods af udfordringer
Karstensen Gruppen, der består af virksomhederne Karstensens Skibsværft, Danish Yachts, Karstensen Shipyard Poland, KS Elektro og Nuuk Værft, har offentliggjort regnskabet for 2022. Resultatet viser en positiv indtjening, som dog er mindre end forventet på grund af forskellige udfordringer udefra.
Read more
Pressemeddelelse 27.10.22: Karstensens Skibsværft køber værft i Gdansk
Karstensens Skibsværft har købt værftsanlæg i Gdansk og fremtidssikrer herved nybygningsproduktionen med værftsfaciliteter, der er særdeles velegnet til skrogbygning.
Read more
New order #474 – ”FINNUR FRÍÐI”
Rederiet Krossbrekka P/F fra Gøtu på Færøerne og Karstensens Skibsværft A/S har indgået kontrakt om en ny 88,00 m Pelagisk Snurper / Trawler.
Read more

​Karstensens Skibsværft A/S

Vestre Strandvej 17

9990 Skagen

Phone: +45 9844 1311

Cvr.nr.: 10859581

Are you searching for something specific?